News

சம்மேளனத்தின் பெயர் மாற்றம்

நமது சம்மாந்துறை பிரதேச சமூக சேவை அமைப்புக்களின் சம்மேளனம், அமைச்சின் தேசிய செயலக கடிதத்தின் பிரகாரம், சிவில் சமூக அமைப்புகளின் பிரதேச சம்மேளனம் – சம்மாந்துறை என பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது

சம்மேளனம் பற்றி அறிந்து கொள்ள – https://www.sammanthurai.org/federation/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *